Bobath, PNF, Psykomotorik och sensorisk integration

Tillbaka

Bobath

Bobathkonceptet är problemlösningsorienterad och riktar sig till personer med nedsatt
funktion i det centrala nervsystemet, som i sin tur ledar till nedsatt rörelse förmågan,
nedsatt kontroll av olika muskelgrupper eller ”hela” kroppen.
Konceptet skapades av Berta och Karel Bobath för över 50 år sedan och uppdateras
fortlöpande enligt den aktuella kunskapen inom biomekanik, muskel och nervsystemets
återhämtnings- och regenerationsförmågan. Konceptet baseras på erfarenheter av
experter i klinisk arbete och är anpassad till patienternas möjligheter och förväntningar.
Bobathkonceptet används vid behandling av spädbarn, barn och vuxna med cerebrala
rörelsestörningar, motoriska problem och neuromuskulära sjukdomar som stroke, multipel
skleros, intracerebral blödning, traumatisk hjärnskada, skador i ryggmärgen, hjärntumörer,
Parkinsons sjukdom och perifer nervskada.
Konceptet bygger på antagandet att hjärnan kan anpassa sig efter en skada (plasticitet),
vilket innebär att friska delar av hjärnan kan lära sig funktion som innan skadan uppstod
fanns i drabbade regioner. Ofta förstör t ex en traumatisk hjärnskada inte ”själva
driftcentralen”, men banor bryts vilka dock kan återuppbyggas med konsekvent stimulering
och träning.
Den viktigaste principen för Bobathkonceptet är att den drabbade kroppsdelen involveras i
fler och fler vardagliga rörelser genom sensorisk stimulering för att hålla den påverkade
delen med den mindre drabbade i harmoni.

 

PNF (Proprioceptiv neuromuskulär facilitering)


I PNF försöker man att normalisera onormala rörelser. För att åstadkomma detta
stimulerar man tryck- och sträckreceptorer i musklerna (proprioceptorer) men också senor,
ledkapslar och bindväv stimuleras genom t ex tryck, töjning och avslappning. Dessa
förfaranden genomförs i vissa definierade sekvenser. Detta leder till en ökad respons i
musklerna, till exempel en ökad muskelkontraktion eller avslappning.
Detta tillhör de "grundläggande" metoder för sjukgymnastik och kännetecknas av
komplicerade rörelsemönster, som i allmänhet görs i diagonal funktionellt mönster.

 

Psykomotorik

Sensorisk integration

Tillbaka

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)