Ridterapi

Tillbaka

Ridterapi kan även kallas HUT (Hästunderstödd terapi) eller hippotherapi.

Under århundraden har läkare och lärda talat om ridning som fysiskt och psykiskt terapi. Hippocrates menar att ridning är både muskelstärkande och hälsofrämjande.

Denna terapiform har används sedan länge i Europa vid neurologiska symptom. Dess effekter är väl undersökta och man har funnit att metoden är effektiv. De olika effekterna utgår från de olika moment där allt från kontakten med hästen, arbete från marken med hästen till uppsutten sjukgymnastik ingår i terapin.

Ridterapeuten arbetar med hjälp av hästens rörelse, kropp och själ. Rörelser är en del av hela hästen och dessutom är hästar mycket sociala djur varför behandlingsmetoden är mer omfattande. Den påverkar hela människan och inte bara hans/hennes rörelseproblem. Som terapeut pratar man om en neuromotorisk, en sensomotorisk och en psykomotorisk ansats.

För varje patient gör man en individuell bedömning som basis i en konkret behandlingsplan. Behandlingsplanen tas ofta fram i samarbete med klientens sjukgymnast, psykolog, läkare eller dylikt eller enbart i samarbete med klienten. Man följer upp och utvärderar för att ta reda på om terapin fick de effekter man strävat efter.

Ridterapi lämpar sig exempelvis för personer med ryggproblem, kronisk smärta och diverse neurologiska sjukdomar. Det kan även fungera som rehabilitering efter en utmattningsdepression/utbrändhet, eller efter en stroke. HUT har också visats ha god effekt vid behandling av barn med olika neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism och vid behandling av ungdomar med sociala svårigheter/empatiproblem mm.

Effekterna av ridterapi har utvärderats i många studier och arbeten och är bland annat:

 • Reglering av muskelspänning (Tonusreglering)
 • Förbättrad kroppshållning och stabilisering av ryggraden
 • Förbättrad koordinationsförmåga
 • Bättre balans genom stimulering av automatiska balansreaktioner
 • Töjning av förkortade muskler och ligament
 • Mobilisering av lederna
 • Gångträning genom hästens rörelser
 • Övning av symmetriska rörelser
 • Andningsreglering
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Främjer kommunikation
 • Förstärkning av självkänslan
 • Glädje

Några av anledningarna till att man använder sig av just hästar är bland annat att det ger oss självförtroende att lyckas kontrollera ett så stort och kraftfullt djur. Hästen tar heller ingen hänsyn till ditt utseende utan läser istället av din sinnesstämning och vilka känslor du utstrålar genom dina rörelser och ditt beteende. De är inga maskiner utan har känslor och kan ha både bra och dåliga dagar, precis som vi. 

Tillbaka

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)