EASEL®

Tillbaka 

År 2011 gick jag (Daliah) en tillägsutbildning som EASEL®-facilitator. Jag är fortfarande "övande", då jag inte har lämnat in det skriftliga examensarbetet än.

EASEL® står för Equine Assisted Social Emotional Learning och syftar till att öva upp och stabilisera förmågan att föreställa sig sitt eget och andra människors inre. En av de viktiga delarna i EASEL® är att med psykiskt lärande (psyko-edukation) och upplevelsebaserat socialt emotionellt lärande kunna skapa situationer som inbjuder till att mentalisera och träna upp den förmågan.

EASEL® handlar om att bli vän med en häst och samtidigt stärka egna sociala emotionella färdigheter i processen, så att det blir möjligt att tjäna hästens förtroende och respekt. Att vara rädd är naturligt då det är resultatet av en sund självbevarelsedrift. Ett annat mål är att processen tar bort rädsla som uppstår som följd av att ryttaren/människan och hästen inte förstår varandra.

Facilitator kan översättas med “den som ger möjlighet”, alltså den som ser till att något har möjlighet att ske. I utbildningen ingår flera komponenter, alla syftar till att genom starka estetiska upplevelser göra det möjligt för individen att genomgå en önskad förändring för att på sikt komma vidare i sin personliga utveckling och må bättre som människa. Det kan handla om beteenden av olika slag som ställer till problem i vårt liv, svårigheter att skapa och upprätthålla goda relationer med mera. EASEL® bygger på Erikssons teorier om människans psykosociala utvecklingsstadier och de uppgifter som vi bör lösa för att mogna och utvecklas på ett bra sätt. Här finns hästarna som vi kan “träna” olika förmågor tillsammans med. En mycket viktig del av EASEL® är etiken, både mot människa och häst. De hästar som hjälper till med relationsträning i EASEL®-programmet arbetar alltid lösa, alltid frivilligt och har rätten att gå ifrån om de inte vill delta. Att träffa en EASEL®-facilitator är att möta en terapeut som arbetar lösningsfokuserat, med ett coachande förhållningssätt, någon som lyssnar på just din historia, som hör det du vill ska bli lyssnat på…

I EASEL®-Facilitator utbildningen ingår även utbildningsphilosophin som riktar sig till att träna sina hästar. (se hästar - hästhållning).

Varje interaktion i hästsport samt EAL (Equine Assisted Learning) / EAT (Equine Assisted Therapy) är lärorikt för dem som deltar eller observerar. Vi anpassar egna värderingar, attityder, övertygelser och etik varje ögonblick. Därför kan samspelet med hästarna enligt EASEL® inte inkludera attityder och beteenden som inte skulle vara godtagbara med människor heller. 

Tillbaka

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)